Studietips!

Via bifogade länkar kan du läsa mer om hur man kan arbeta för att uppnå de olika betygen i flera av de kurser som jag undervisar i. Mer utförlig information finner du via dessa länkar.

Vad krävs för att nå betyget E, C och A?

Vad krävs för att nå betyget C?

Vad krävs för att nå betyget A?

Kvalitetsgranska dina skolarbeten

I inlägget Kvalitetsgranska dina skolarbeten hittar du en PDF att ladda ned. I den finner du användbara länkar och texter om hur du kan arbeta för att utveckla kunskap och lämna in arbeten med hög kvalitet.