Konsumentköplagen

Konsumentköplagen gäller när du som företagare säljer varor till andra. Det är viktigt att du som konsument känner till Konsumentköplagen. Här står vilka rättigheter och skyldigheter den lagen innebär.

Konsumentköplagen tar bland mycket annat upp hur du kan agera om en vara blir försenad eller om det är fel på en vara. Viktigt är att du känner till sexmånadersregeln.

Den regeln innebär att företaget ansvarar för fel som fanns på varan när kunden köpte den eller när den levererades. Företaget är däremot inte ansvarig för fel som kunden orsakat.

Läs mer om Konsumentköplagen via Konsumentverkets hemsida.