Länkbank

Om källor och källkritik

Källor och källkritik

Om lag och etik

Distans- och hemförsäljningslagen

GDPR ((The General Data Protection Regulation)

Lagen om upphovsrätt

Konsumentköplagen

Marknadsföringslagen

Prisinformationslagen

Program för bildskapande och grafisk formgivning

https://wordpress.com/post/jagvillvetamer.com/396

Upphovsrätt, creative commons och bildpublicering

Får jag lov att använda bilder jag hittar på nätet?

Yttrandefrihet och tryckfrihet

Vi har åsikts- och yttrandefrihet. Hur fungerar det egentligen?

Public service

Skapa kvalitativa skolarbeten

Förädla, fördjupa, förfina dina skolarbeten

blurred golden background