Marknadsföringslagen

Marknadsföringslagen. När du arbetar med marknadsföring och reklam är det viktigt att du har kunskaper om marknadsföringslagen.

Generalklausuler

Marknadsföringslagen (MFL) är uppbyggd kring tre allmänt skrivna bestämmelser, så kallade generalklausuler; förbud mot otillbörlig (= mindre användbar, opassande) marknadsföring, informationsskyldighet till konsumenter och förbud mot otjänliga varor och tjänster. Bryter man mot någon av dessa bestämmelser, kan man dömas till böter eller vite.

Lagens omfattning

Lagen omfattar bara ”kommersiell marknadsföring” för varor och tjänster, egendom, arbetstillfällen och andra ”nyttigheter”.

När gäller inte marknadsföringslagen

Lagen gäller således inte för politisk propaganda, nyheter, samhällsinformation, religiös förkunnelse, privata annonser med mera. Här gäller istället Tryckfrihetsförordningen (TF) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).

För att fördjupa dig i marknadsföringslagen rekommenderar jag att du går in på följande länk på Konsumentverkets hemsida, MFL

Tips! Scrolla ner på den sida du kommer in på. Där hittar du vanliga frågor och konkreta tillämpningar av lagen.