Prisinformationslagen

Prisinformationslagen (2004:347) gäller för företag som riktar sig till konsumenter. Lagen säger att företag alltid måste lämna klar och tydlig information om prissättning på varor och tjänster.

Grundregeln är att priset alltid vara skriftlig och momsen (mervärdessskatt) måste vara inräknad.

Läs mer om prisinformationslagen via Konsumentverkets hemsida