Lagen om distansavtal

Distans- och hemförsäljningslagen gäller när kunden köper något på distans till exempel via en nätbutik.

Prisinformationslagen gäller inte för produkter som säljs på auktion. Om ett företag bryter mot prisinformationslagen kan Konsumentombudsmannen (KO) utfärda ett vite (hot om straff).  I vitet kan företaget förbjudas att fortsätta med den felaktiga prisinformationen eller krav på att “rätt och riktig” information finns på till exempel en nätbutik.  Blir det ändå ingen förändring kan KO vända sig till allmän domstol för att driva ärendet vidare.

Läs mer om lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler via Konsumentverkets hemsida.