Det finns bara en som du

Som lärare har jag genom åren sett hur detta med att jämföra sig med varandra tär på självkänslan, skapar stress och för många leder till brist på motivation.

Sätt dina egna mål och var stolt över dina personliga framsteg. I ett längre perspektiv är det verkligen inte jämförelsen med klasskamraterna som avgör hur det kommer att gå för dig i livet.
Vad brinner du för? Vad vill just du bli bättre på och utveckla?

Du är unik. Det finns bara en som du och det är du.