Att ge textrespons

Att ge textrespons. Att kunna skriva så att andra förstår vad man menar är en ovärderlig tillgång.Att byta text med någon eller några andra är ett bra sätt för att komma vidare i sin skrivutveckling.  I detta inlägg får du några konkreta tips på sådant du kan titta på om du ska ge respons på en text.

Inled din respons med att i korthet berätta vad du tycker det är för sorts text och vad den handlar om.  Var positiv och konstruktiv i tonen. Lyft och stärk det positiva. I slutet kan du ge tips på sådant som går att utveckla.

Vem ska läsa texten? Vem är texten riktad till?

˜Innehåll: Vad handlar texten om? Tema eller ämne? Motiv? Budskap? Vad vill berättelsen säga? Kommer budskapet fram? Varför/varför inte?

˜Genre/form: Vad har texten för form? Är det en faktatext, en berättande text, en tidningstext, en recension, en dikt etc? Passar formen till innehållet? Varför/varför inte?

Ge subjektiv respons – Vad tycker du om texten och varför tycker du så? Vad kan framhävas? Vad kan tas bort? Finns det någonstans där texten lyfter extra? Är det något som stör? Motivera gärna.

Ge objektiv respons – Uppfyller texten de kriterier som gäller inom aktuell genre? Varför/varför inte?

˜Meningar/satser: Är de för långa eller för korta?

˜Ordval: variation, upprepningar, synonymer

˜Skiljetecken: Hur används till exempel punkt, komma, frågetecken, tankstreck, tycker du?

˜Rättskrivning: Ja, det är viktigt, men vi ska inte döda skrivglädjen. Fokusera på ovanstående och ta detta i sista hand.

Avslutning: Avsluta gärna med three stars and a wish dvs lyft och sammanfatta i slutet tre positiva aspekter och en eller fler delar i texten som du tycker kan utvecklas vidare.

Lycka till med din textrespons!