Får jag lov att använda bilderna jag hittat på nätet?

Får jag lov att använda bilderna jag hittat på nätet? Nja, det beror på användningsrättigheterna. I detta inlägg kan du läsa mer om vad som gäller.

Fotografier, illustrationer, musik, texter… bakom verken står en upphovskvinna/man. Det innebär att hen har rätten till sitt verk. Man brukar tala om ideell rätt och förfoganderätt.

1) Ideell rätt innebär i korthet och något förenklat att hen har rätt att alltid få sitt namn angivet i samband med verket.

2.) Förfoganderätten innebär hur verket får användas, i vilka sammanhang och hur ofta det får publiceras. En fotograf kan till exempel sälja sin bild, få ersättning för denna och i samband med det avtala med köparen om hur ofta fotografiet får användas och i vilka sammanhang.

Rent konkret innebär detta att du aldrig får publicera andras verk utan deras tillstånd. Det är att betrakta som stöld och bryter mot svensk lag och god uppförandekod.

Creative Commons

För att göra det enklare att dela med sig av och publicera bilder på nätet så finns något som kallas Creative Commons. Licenserna skrevs ursprungligen med hänsyn till amerikansk lagstiftning. I Sverige finns idag en motsvarande ideell organisation som vill sprida kunskap om licenssystemet.

Creative Commons är en ideell organisation vars mål är att hjälpa de som skapar och vill dela med sig av sina verk (helt eller delvis). Creative Commons gör det möjligt genom ett system av licenser.

Vill du licensiera till exempel dina foton kan du ladda upp dina bilder på till exempel Flickr och i samband med det kan du ge dina foton de licenser du önskar.
Tänk på att det långt ifrån är alla som använder sig av detta licenssystem. I grunden gäller alltid upphovsrätten så läs på ordentligt vad som gäller för det verk du funderar på att publicera och i tveksamma fall fråga den som skapat verket.

Så här ser de olika licenserna ut:

creative-commons-783531_640

Bild: https://pixabay.com/sv/creative-commons-licenser-ikoner-av-783531/

Fördjupa dig i creative commons

Läs mer via hemsidan för creative commons! Sverige. Här kan du läsa mer om innebörden i de olika licenserna på bilden ovan och licensiera dina egna verk.

Till Film om Creative Commons skapad av Webbstjärnan

Mer om upphovsrätt via till exempel:

Patent- och registreringsverket

Riksarkivet