Vi har åsikts- och yttrandefrihet. Hur fungerar det egentligen? Vad gäller?

Vi har åsikts- och yttrandefrihet. Hur fungerar det egentligen? Vad gäller? Att leva och verka i en demokrati är långt ifrån en självklarhet. I detta inlägg vidgar vi perspektiven och du får möjlighet att fördjupa dig i de grundlagar som styr den svenska yttrande- och tryckfriheten.

Demokratins utveckling

i Sverige och globalt

Enligt ett debattinlägg av ”Demokratin i Sverige fortsatt stark – men den utmanas globalt” läsa jag att ”antalet länder som idag kan benämnas som demokratier är högre än någonsin tidigare; 67 procent 2015 jämfört med 30 procent 1975”.

i inlägget lyfter skribenterna demokratins utveckling i Sverige och globalt samt de hot demokratin står och kan ställas inför. Läs hela texten via Svt opinion

Tryckfrihet och yttrandefrihet

Att det finns tryck- och yttrandefrihet är grunden i en väl fungerande demokrati. Tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och regeringsformen är tre av Sveriges grundlagar. I kursen medier, samhälle och kommunikation fördjupar vi oss i dessa lagar. Grundlagarna gör det möjligt för redaktioner och nyhetsreportrar att bedriva objektiv, men också granskande journalistik.

Med tryck- och yttrandefrihet följer också ansvar. Det finns  inskränkningar i vad vi får göra. Detta är viktigt att känna till. Ingen får äventyra landets säkerhet eller utsätta människor, enskilda eller folkgrupper, för missaktning och förtal.

Nedan finner du användbara länkar att fördjupa dig i vad gäller just tryckfrihet och yttrandefrihet.

Via Statens medieråd

Via Riksdagen

Hur det ser ut för medierna i världen just nu vad gäller deras möjlighet att bedriva fri och oberoende journalistik kan du läsa om via sidan Reportrar utan gränser.