Vad blir en nyhet?

Vad blir en nyhet? Ja, vad är det egentligen som avgör vad som blir en nyhet?  Det handlar om nyhetsvärdering, det vill säga vad medierna väljer ut ska bli nyheter och vilket utrymme det får.

Jag avser i detta inlägg etablerade mediers sätt att arbeta. Att driva en blogg eller dela ett inlägg via sociala medier gör inte en person till journalist. Journalistik är en komplex yrkeskunskap som kräver såväl gedigen utbildning och erfarenhet. Journalisten har också ett gediget regelverk som hen följer och arbetar efter.

Läs gärna mer om nya medieproducenter via sidan för Statens medieråd

Nyhetsvärdering

Olika medieproducenter kan skilja sig åt i urvalet och värdering av nyheter. Läsarna av en lokaltidning söker till exempel annat innehåll än konsumenten av en rikstidning eller rikskanal.

Här följer några kriterier för nyhetsvärdering. Vill du fördjupa dig ytterligare läs gärna inlägget Vad blir en nyhet Statens medieråd

Några vanliga kriterier för nyhetsvärdering:

  • Närhet – Det som har hänt sker i närheten av läse/tittar kretsen på något sätt till exempel geografiskt, tidsmässigt eller kulturellt nära nyhetskonsumenten.
  • Avvikelse – Det som händer är ovanligt på något sätt, dramatiskt och inte väntat, det vill säga något som bryter av tid och rum.
  • Negativ händelse –  Händelser som är negativa får ofta ett högre nyhetsvärde.
  • Det är många människor som är inblandade i det som hänt eller händer.
  • Många människor berörs på något sätt av det som händer
  • Vi kan följa det som sker under en längre tidsperiod.
  • Personer som är välkända och/ eller har stort inflytande i samhället är inblandade

Det är såklart möjligt att lägga till fler punkter på listan. Bra att veta är att en nyhet behöver inte uppfylla alla kriterier ovan för att bli en nyhet.

Så en bra nyhet i korthet:

är aktuell

berör många

är viktig för samhällets utveckling

är oväntad