Skolans värdegrund

Skolans värdegrund. Vad betyder ordet värdegrund och behövs en sådan egentligen? 

Vad är en värdegrund?

Värdegrunden handlar om hur vi är mot varandra och mot vår omgivning. Genom hela uppväxten i relation till de människor vi möter blir vi präglade som personer. De som står oss känslomässigt nära från födseln präglar oss tidigt i livet. I tonåren får vi idoler och andra förebilder som vi tar intryck av.

För att ett samhälle ska fungera väl behövs någon form av gemensam värdegrund. Man kan se det som värden (sådant som är extra viktigt att följa) att vila mot när man känner sig osäker kring hur man ska agera i olika situationer.

ID-100341024

Foto: “Group Of Friends Pile Up Hands As Unity Oath” by nenetus, free digital photos.net

Skolans värdegrund

Skolans värdegrund handlar om sådant som hur du som elev kan vara med och påverka, att vi ska behandla varandra lika och att du ska känna dig trygg i skolan. Här har alla som är i skolan ett gemensamt ansvar, men det är rektor och den som bedriver skolverksamhet som har det yttersta ansvaret.

Rättigheter och skyldigheter

Går du i skolan och är du nyfiken på vilka rättigheter du har? Besök Barnombudsmannens sida/mina rättigheter.

Att gå i skolan innebär också skyldigheter. Går du i grundskolan regleras skolplikten i lag. Det kan du läsa mer om via Skolinspektionen.

Går du på gymnasiet har du gjort ett aktivt val och får i samband med skolstarten reda på vilka ordningsregler som gäller på den skola du ska gå på.

Är du nyfiken på skolans arbetsmiljöansvar besök Arbetsmiljöverket.

Vill du veta mer om värdegrunden, besök förslagsvis sidan Värdegrunden.

Vi är varandras arbetsmiljö

Ordet att vi är varandras arbetsmiljö känner du kanske igen. Hur vi är mot varandra påverkar såväl trivsel som våra resultat. Vi människor lär och förändras ständigt både på egen hand och i relation till varandra.

Att emellanåt ta sig en funderar på hur man vill ha det i skolan eller på sin arbetsplats är ett första steg. Att sedan arbeta aktivt för att åstadkomma något i handling kräver uthållighet och en vilja att göra gott.

kirkegaard

Citatet ovan är formulerat av SØren Kirkegaard. Kirkegaard var en dansk filosof och författare. Han räknas också som en av existentialismens grundare. Existentialismen är en rörelse inom litteraturen och filosofin som växte fram under 1900-talet.