Varför ska vi ta del av konst?

Varför ska vi ta del av konst? Behövs konsten? Vilken nytta gör konsten egentligen?

Detta är frågor som vi känner igen från den politiska debatten? När resurser ska fördelas händer det att kultur och konst får ta stryk. Det kan förklaras med att man inte alltid ser att konsten gör direkt ekonomisk nytta och att resultatet av att ta del av konst inte alltid kan mätas så lätt.

Vi kan då ställa oss frågan om allt i samhället ska vara direkt nyttigt och mätbart direkt? Kanske det finns värden som berör det djupast mänskliga? När dessa värden får ta plats kan vi utvecklas som människor och vi får ett mänskligare samhälle.

ID-100576613

Bild: Vertical Bokeh Blurred Abstract Landscape Background” by spacedrone808, Free digital photos.net

Konsten berättar

I konsten kan vi se en berättelse om vårt samhälle och människorna som befinner sig där. Vi kan öppna blicken för sådant som går utanför vårt vanliga sätt att se på världen. På så sätt kan vi få tillgång till våra känslor, bli mer klara över var vi själva står i olika frågor. Kanske blir vi också mer vidsynta?

Ingen gillar all konst. En del konst gillas av många, annan nästan inte av någon. Och ändå existerar olikheterna sida vid sida, precis som vi människor får olika uttryck gestalt.

Samtidskonst

Konsten har förändrats genom århundradena. Den konst som till exempel lyfter fram det som är viktigt för oss som lever idag kallas för samtidskonst. För att få en tydligare definition av vad samtidskonst är och även lite mer information om konstens utveckling de senaste århundradena besök Samtidskonst – konstlistan.se