Korrekturläs och redigera din text

Korrekturläs och redigera din text. Var inte för snabb med att lämna in dina skolarbeten.

Att låta det du arbetat med vila en stund för att sedan ta dig an materialet på nytt ger dig möjlighet att få nya infallsvinklar på det du gjort. Detta har jag tidigare varit inne på när det gäller att utveckla innehållet i dina arbeten: se Utförliga svar och analys  och i den del som handlar om textredigering: se Redigera din text

Det finns ytterligare några delar som är viktiga för att dina arbeten ska hålla kvalitet. De handlar om den slutliga korrekturläsningen. Ta dig tid till detta innan du lämnar in dina uppdrag och arbeten.

Korrekturläs det vill säga:

  • Se över stavning
  • Har du hela meningar?
  • Har du satt ut stor bokstav?
  • Har du punkt, komma och vid behov andra skiljetecken?
  • Har du delat in i stycken?

En kommentar

Kommentarer är stängda.