Utförliga svar och analys

Utförliga svar och analys. Vad krävs egentligen om man vill nå betyget C och betygen därutöver?

Det beror givetvis på vilket ämne du läser. I detta inlägg resonerar jag kring en arbetsmetod kring de ämnen som kräver en del skrivarbete. Sedan är det också viktigt att stämma av med sin lärare och läsa betygskriterierna för den kurs du studerar.

I detta inlägg går jag in lite mer på utförliga och nyanserade svar, att du som elev ska redogöra mer ingående för olika sammanhang. I slutet av inlägget finner du också länkar för vidare kvalitetsutveckling.

Vad utmärker en uppgift som når de högre betygen?

Jag har genom årens lopp resonerat med mina kollegor om och kring vad som utmärker en uppgift som når de högre betygsnivåerna. På lektionerna brukar jag gå igenom vad som krävs och jag ger emellanåt konkreta exempel.

Rent allmänt kan sägas att ju mer du diskuterar, läser, lyssnar, skriver och uttrycker dig, desto mer övar du upp din förmåga att vara utförlig, nyanserad och se mer djupgående sammanhang.

Här kommer ett förslag till en konkret arbetsmetod:
  1. Läs igenom frågorna noga och skapa dig en överblick av vad uppgiften handlar om.
  2. Börja ringa in var du kan hitta dina svar någonstans.
  3. Börja med att göra  korta sammanfattningar av texter som hör till den fråga du arbetar med. Formulera sammanfattningarna med egna ord.
  4. Fundera över hur du kan utveckla dina svar. Tips på hur man kan arbeta för att göra detta finner du i inlägget Utveckla dina svar
  5. Var noga med att ange dina källor löpande i texten. Det ska tydligt gå att se vad som är fakta och åsikter från andra källor och vad du tycker själv. Mer om hur man kan arbeta här finner du i inlägget Uppge dina källor – viktigt för trovärdigheten

Nu går vi vidare till analysdelen

6. Gör nu en koppling till sammanhanget för din fråga och belys frågan ur olika infallsvinklar som du själv väljer och som du anser är viktiga för att besvara frågan. Till exempel du skriver om andra världskriget. Då kan du lyfta fram händelser som har med frågan att göra, beskriva dem och redogöra för händelsen ur olika synvinklar. Var saklig och ange källor.

7. Avsluta gärna svaret på din fråga med en sammanfattning av svaret , egna reflektioner och slutsatser.

8. Viktigt är att du redigerar din text. Det kan du arbeta med på följande sätt: Redigera din text

Detta tar lite tid att få kläm på, men när man gjort det några gånger har man öppnat dörren till en ny värld för såväl sig själv som andra. I bästa fall så blir din världsbild bredare och mer nyanserad. Ja, och så får du ett bra betyg förstås som öppnar nya dörrar och möjligheter.