Utveckla dina svar

Hur gör man när man skriver eller redogör på annat sätt utförligt?

Gör en tankekarta
En väg för att utveckla sitt svar är att göra en tankekarta. I den skriver du ned och sorterar sådant du associerar till när du tänker på ett visst begrepp.
Utifrån tankekartan kan du sedan bygga mer innehållsrika meningar.

mindmap-1469592_1920

Ställ följdfrågor till dig själv

Ett annat sätt för att utveckla sina svar är att ställa följdfrågor till sig själv. Några exempel: Varför tycker jag som jag gör? Vad baserar jag mina åsikter på?

Läs på om ämnet

Ju mer påläst du är i ett ämne desto lättare kan det vara att få igång kreativiteten. Läs på om ditt ämne via olika källor. Då kan du hitta olika infallsvinklar som du själv kan spinna vidare på. Tänk på att aldrig plagiera någon annans text bara. Det räknas som fusk. Att inspireras är däremot inte att fuska.

En kommentar

Kommentarer är stängda.