Är det jag läser sant?

Är det jag läser sant? Det är en fråga som är bra att ha i bakhuvudet när man tar till sig information i olika sammanhang. Frågan är också grundläggande när man är källkritisk.

Vi lever i en tid då vi blir överösta av information och budskap från olika håll. Vad och vem kan man lita på egentligen? När man är källkritisk kan man börja med att ställa följande frågor för att sedan avgöra om sändaren är någon som man kan tänka sig att lita på.

– Vem står bakom informationen? Företag eller myndighet till exempel eller en privatperson?

– Vad är syftet med informationen? Reklam, information, propaganda…

– Vill de få mig att göra något speciellt? Köpa, tycka, rösta, få kunskap…

När du har klarlagt det för dig själv kan du studera informationen lite närmare för att se om det som står verkligen är sant. Varför är det då så viktigt att veta om något är trovärdigt och sant?
För att du själv ska kunna skapa dig egna uppfattningar och göra mer medvetna val, inte bli ett redskap för något som du egentligen inte vill ställa upp på. Viktigt är också att den information och den kunskap du själv för vidare är korrekt presenterad. Det handlar om den världsbild vi vill vara en del i och förmedla vidare.