Redigera din text

Redigera din text. För många är skrivandet den lustbetonade delen. Skrivandet av ny text utgör egentligen en ganska liten del av skrivprocessen.

En viktig del i skrivprocessen och ofta den som tar mest tid handlar om att redigera sin text.

Det kräver således en hel del självdisciplin när man skriver till exempel en skoluppgift.

När man skrivit första utkastet kommer vi till själva bearbetningen och redigeringen. Innan man tar tag i den kan det vara klokt att låta texten ligga till sig ett tag. Bra är också att be någon annan läsa det man skrivit. När texten vilat är det dags att se vad man skulle kunna göra för att kvalitetsförbättra.

Några tips på frågor att ställa sig själv:

Har jag styckeindelat? Ligger styckena i en bra ordning?

Kan jag utveckla mina tankar på några ställen? Tips på hur du kan arbeta för att utveckla dina tankar finner du i inlägget Utveckla dina svar

Har du med alla källor? Refererar du rätt? Har du citattecken runt sådant du citerar. Mer om detta i inlägget Uppge dina källor, viktigt för trovärdigheten

En viktig del i textredigeringen är att korrekturläsa sitt arbete innan inlämning. Hur man gör det återkommer jag till.

En kommentar

Kommentarer är stängda.