Verbal och icke-verbal kommunikation

Verbal och icke verbal kommunikation. Vilka är skillnaderna? Varför är detta viktigt att känna till?

Verbal kommunikation

Den verbala kommunikationen är det vi säger, kommunicerar genom orden på olika sätt. Hur vi uttrycker oss språkligt genom orden helt enkelt. Den verbala kommunikationen kan upplevas mer direkt, men genom att tänka på ordval och nyansera vårt språk kan vi anpassa oss för att nå varandra bättre.

Icke-verbal kommunikation

Den icke-verbala kommunikationen handlar om sådant som kroppsspråk, miner, gester och blickar. Den icke-verbala kommunikationen kan växla mycket mellan olika länder och kulturer, också inom en mindre grupp av människor. Kroppsspråk kan lätt feltolkas och leda till missuppfattningar.

För god kommunikation är det därför viktigt att arbeta med och bli medveten om sitt och andras sätt att kommunicera. Det är en del i att utveckla sin sociala kompetens.

ID-10033195
Foto: Foto: ”Hands of young men and women by photostock, free digital photos.net