Uppge dina källor viktigt för trovärdigheten

Uppge dina källor viktigt för trovärdigheten. Därför ska du ange källor:

– Du vill uppfattas som en person att lita på och som förmedlar information och kunskap på ett trovärdigt sätt.

– Du vill vara ärlig gentemot dina mottagare, ge personen som lyssnar eller läser en möjlighet att bilda sig en egen uppfattning. För att kunna göra det behöver mottagaren kunna se vad som är fakta som du tagit från en källa och vad som är dina egna åsikter.

– Det du gör ska vara öppet för granskning.

– De som tar del av det du förmedlar vill kanske veta mer. Då behöver hen känna till källor att söka vidare genom.

– När du själv blir duktig på att ange källor löpande och att skilja på fakta och värderingar blir du mer källkritisk till andras material. Det gör att du inte blir lika lätt att påverka. Du kan mer självständigt bilda  egna uppfattningar och åsikter att argumentera för. ( Läs också inlägget om Fakta och värderingar)

Hur gör man då?

Det finns två modeller Harvard- respektive Oxfordmodellen.

Harvardmodellen innebär att du löpande i din text anger varifrån materialet är hämtat.

Du kan till exempel göra så här (om vi säger då att jag läst en bok av Svensson som kom ut 2014 och jag fann fakta i boken på sidan 19):

Svensson (2014, s 19) tar som exempel upp ett begrepp som han menar haft en avgörande betydelse för samhällsutvecklingen.

Härefter refererar du i din egen text utifrån källan

Obs! Obs! Obs! Plagiera aldrig, citera rätt

Skulle du vilja citera något ordagrant måste du alltid ange citationstecken kring det som du citerar. Gör du inte det räknas det som plagiat. Du får heller aldrig citera mer än mycket korta stycken.

Läs mer om citaträtten

Personligen tycker jag att Harvardmodellen känns mest naturlig att arbeta efter.

Andra föredrar Oxfordmodellen. Det innebär att du längst ner på varje sida ange fotnoter som du markerar.

Källförteckning i slutet också

Ta också med en källförteckning i slutet av ditt arbete med alla källor du använt.

Var noggrann!

blurred golden background

2 kommentarer

Kommentarer är stängda.