Citaträtten

Citaträtten. I två tidigare inlägg har jag varit inne på hur viktigt det är att den som ska läsa dina arbeten verkligen kan se vad som är dina egna ord och vad som är andras tankar. I detta inlägg går jag närmare in på citaträtten

Citaträtten är en del i upphovsrättslagen som skyddar litterära och konstnärliga verk enligt vissa kriterier (mer om upphovsrätten). Citaträtten innebär i korthet att du aldrig får ta andras offentliga texter och plagiera dem rakt av. Men du får ta delar om du gör det enligt god sed. Vad är då god sed?

Citaträtten – god sed?

Det finns mycket nedskrivet om citaträtten och i slutet av detta inlägg finns en länk till en text som jag tycker belyser innebörden i citaträtten.

För att hjälpa dig på traven att använda citaträtten i praktiken vill jag ge dig dessa hållpunkter.

  • Du får i princip bara citera kortare stycken och de ska motiveras av ändamålet.
  • Att det motiveras av ändamålet innebär att det som du väljer att citerar, ”citatet” använder du för att till exempel understryka det du själv påstår.
  • Citatet får inte vara för långt. Det ska i princip bara underbygga den poäng du själv önskat belysa.
  • Du får inte ändra någonting i citatet.
  • Du ska alltid ange varifrån citatet är hämtat.

För att underbygga det jag skrivit ovan kan jag till exempel välja ett citera från en trovärdig källa. Jag väljer att göra på följande sätt.

”Var och en får citera ur offentliggjorda verk i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet. Eftersom lagtexten inte anger någon bestämd gränsdragning, måste bedömningen göras från fall till fall.” (Sveriges Författarförbund, sidan hämtad 20190131).

Läs mer om citaträtten

Legala handboken, om citat och referat (sidan hämtad 20190131)

Bonus Copyright, om citaträtten (sidan hämtats 20190131)

quotation-marks

Bildkälla: https://www.publicdomainpictures.net/se/view-image.php?image=41872&picture=citattecken

blurred golden background

 

 

 

2 kommentarer

Kommentarer är stängda.