Målgruppsanalys

Målgruppsanalys. I all kommunikation är det viktigt att veta vem det är som du vänder dig till. Självklart ska du inte sudda ut dig själv, men för att nå fram med det du vill ha sagt är det viktigt att du har kunskaper om din målgrupp. Kunskaperna kan du använda dig av när du till exempel formulerar dig i ord eller väljer en bild.

Rent konkret innebär det att om du till exempel ska förklara något för följande tre målgrupper så kommer du inte att uttrycka dig på samma sätt. Tänk dig in i situationen att du ska informera om en aktuell nyhet för följande målgrupper:

Barn i åldrarna fem till sex år.

Ungdomar i åldrarna sexton till tjugo år.

Vuxna i åldrarna 25 – 35 år.

target-group-3460039_640

Foto: https://pixabay.com/sv/målgrupp-reklam-köparen-brännpunkt-3460039/ Creative Commons licens

Dessa tre olika målgrupper har enbart genom sina olika åldrar olika förkunskaper och livserfarenheter, kanske också olika intressen. Detta i sig gör att du kommer att anpassa din kommunikation. Du kommer att uttrycka dig på olika sätt för att nå fram.

Målgruppsanalysen

När du gör en målgruppsanalys kan du se över:

Ålder

Kön

Inkomst

Utbildning

Var personerna bor

Vidare bör du också se över nedanstående för att kunna vara så tydlig som möjligt:

Intressen

Vanor

Livsstil

Mål i livet

Värderingar

Behov

För att få reda på detta kan du behöva intervjua din tänkta målgrupp. 

När du är klar med din målgruppsanalys kan du börja utforma ditt budskap. Mer om det i ett kommande inlägg.

Målgruppsanalysen är en viktig del i en kommunikationsstrategi och för kommunikationsprocessen.