Med kritisk blick på vår samtid

Med kritisk blick på vår samtid. Att emellanåt ta sig tid att betrakta rådande normer och värderingar i vår samtid ger möjlighet att lära känna sig själv och sin omvärld på djupet.

Emellanåt kopplar jag undervisningen till olika utställningar som har anknytning till de ämnen jag undervisar i. Nyligen var jag med en elevgrupp i Växjö konsthall. Under Ragnhild Lekbergs ledning fick vi först en visning av två utställningar Mess of being och The average. 

Mess of being

Jenny Hiltunen står bakom Mess of being. Med sin utställning visar hon på den poseringskultur vi lever i genom sociala medier. Som betraktare får man sig en tankeställare kring vad alla dessa bilder som vi ständigt delar i olika sammanhang gör med vår självbild och med bilden av varandra.

Läs mer om Jenny Hiltunen via hennes hemsida

messofbeing
Jenny Hiltunen, ”Mess of being”, Växjö konsthall

The average

I den andra utställningen The average, en soloutställning med Iris Smeds väcks tankar om medelmåttighet, individualism, kollektivism med mera. Vad innebär en misslyckandets estetik? Vad innebär det att vara lyckad? Att hela tiden ligga i frontlinjen?

50401013_2018073758230293_7090807567642787840_n
Från utställningen ”The average” av Iris Smeds, Växjö konsthall januari 2019.

Läs mer om Iris Smeds

Efter visning var det workshop på de teman som utställningen tog upp.

Tips på inlägg Varför ska vi ta del av konst?