Kommunikationsprocessen

Kommunikationsprocessen.Grundläggande i all kommunikation är dessa viktiga och återkommande begrepp.

Oavsett om du bara ska skriva ett enkelt brev, ett mail, ett inlägg via sociala medier eller en tidningsartikel återkommer begreppen. De bör också styra ditt kommunikativa tänkande.

Sändare Vem/vilka står bakom ett meddelande? Det kan du lista ut genom att till exempel notera eventuell logotyp eller studera varifrån innehållet publicerats.

Meddelande Vilket budskap? Vad vill sändaren säga? Inte att förväxla med syfte (se punkten nedan). Budskapet handlar om den berättelse som sändaren vill dela med sig av.

Syfte Varför skickas meddelandet? För att informera, underhålla, propagera, sälja etc

Kanal Genom vilken kanal sänds meddelandet? TV, radio, tidningar, sociala medier etc

Mottagare/ målgrupp Vem riktar sig meddelandet till? Ibland sammanfaller mottagare och målgrupp, andra gånger inte. Målgruppen är dem som budskapet anpassas efter och i första hand riktar sig till. Sedan kan mottagargruppen vara större än så.

Mål Vad vill sändaren nå för effekt med sin kommunikation? Ska målgruppen göra något?