Skriva tidningsartikel

Skriva tidningsartikel. Ska du skriva en tidningsartikel eller fördjupa din läsning av en artikel kan det vara bra att känna till hur en journalist bygger upp en artikel.

Innan du börjar snickra ihop din artikel renskriv dina anteckningar. Var noga med att citera exakt om du intervjuat någon eller några personer.

Följande ska ingå i en artikel:

Rubrik slår du allra sist efter att du skrivit brödtext och ingress. Undvik frågor i rubriken. När du formulerar din rubrik fundera över vad du tycker är det mest intressanta i artikeln. Skriv på ett sätt som lockar till läsning. Rubriken skrivs i större storlek än ingress och brödtext och i fet stil.

Ingress är artikelns inledning. Ingressen skriver du precis som rubriken sist. Detta eftersom du ser tydligt när din brödtext är klar vad som faktiskt är det viktigaste och mest intressanta. Ingressen består lämpligen av tre till fyra rader i fet stil.

Brödtext är artikelns stomme. Börja med att titta på dina anteckningar och se i vilken ordning det passar att de olika textdelarna kommer. Arbeta sedan efter denna grundstruktur när du skapar din artikel.

Citat ger liv till texten. Du har pratat med någon om ämnet och det levandegör innehållet. När du skriver artiklar och ska citera någon så anger du inte citattecken. Istället använder du dig av talstreck. Det är viktigt att säga vem (för- och efternamn) som uttalat sig och vilken roll personen har. Prata och intervjua gärna flera om ämnet.

Mellanrubriker hjälper läsaren vidare i brödtexten. Bryt av din brödtext med några mellanrubriker. Gör det inte för komplicerat. Välj ett nyckelord efter vad som står skrivet i brödtexten. Lyft upp detta nyckelord och placera det innan brödtexten med fet stil. Helst inga mellanrubriker efter ingressen. Det behövs inte.

Bild/er som kompletterar innehållet ger artikeln liv. Har du inte tagit bilden själv måste du be fotografen om tillstånd att publicera bilden. En del bilder går under en creative commons licens. Kolla upp exakt vad som står under bilden du tänkt använda i isåfall och vilken licens som gäller innan du använder bilden.

Bildtext ger ett mervärde. Kommentera bilden med en bildtext under bilden som utvecklar bildens innehåll. Det är viktigt att du anger fotografens namn (fotografens ideella rätt).

Författare/skribent skriver du i slutet av din artikel. Ange både för- och efternamn.

Mer om hur du skriver in en tidningsartikel kan du läsa om via följande länkar:

Mediekompass skrivarskola

Unga reportrar skriva artikel

Skrivguiden/tidningsartiklar