Fakta och värderingar när du reflekterar

Fakta och värderingar när du reflekterar. Vi möter dagligen en mängd kunskap och information. Det är viktigt att vi, både när vi läser och när vi skriver, tydligt ser och själva uppger vad som är fakta och vad som är värderingar.  

I ett skolarbete handlar det om att tydligt visa vad som är just dina egna tankar och vad som är någon annans tankar. Underbygger du ditt resonemang med olika källor måste du vara mycket noggrann med att ange vilka källor du refererar ur. Citerar du något stycke ska du alltid ange citationstecken runt de rader du citerar annars räknas det som plagiat. Man får ju inte stjäla något någon annan har skrivit.  Hur man gör detta i praktiken kommer med övning. Jag  återkommer med exempel i något av kommande inlägg.

Fakta och värderingar när du reflekterar

Men vad är fakta och vad är en värdering?

Fakta

Fakta är något som är konkret och sakligt. Det kan vara något man anger i antal eller årtal. Fakta ska vara sann och för att se om den är det kan man behöva titta på och jämföra olika källor.

Värderingar

Värderingar är egna åsikter och eget tyckande. Du tänker och utvecklar dina egna svar utifrån en händelse, en undersökning eller liknande som du gärna baserar på kunskap från olika trovärdiga källor.

Trovärdigheten i en text eller ett tal för att ge exempel avgörs mycket i hur noggrann skribenten är på att ange fakta och värderingar.

ID-100260485
Foto:Stuart Miles/Free digital photos