Skapa snygga skolarbeten

Skapa snygga inlämningsarbeten. Hur gör man egentligen? Här delar jag med mig av några konkreta tips och råd att tänka på.

 Kvalitet är inte enbart hur man arbetat med innehållet i en uppgift. Viktigt är också att lämna in snygga och väl utformade dokument utseendemässigt. På så sätt visar du också respekt för den som ska läsa det du gör. Tillgängligheten för det du gjort blir bättre.

Checklista

Här följer en checklista du kan använda dig av för att kvalitetssäkra ditt arbete utseendemässigt. Förslagsvis arbetar du efter denna först när du skrivit klart innehållet.

Bilden i detta inlägg kan du använda som inspiration för hur ett arbete kan se ut.

 1. Längst upp till höger skriver du ditt namn, klass, ämne, skola och datum
 2. Bestäm dig för ett typsnitt för rubriker och mellanrubriker. Rubriktypsnitt är ofta linjära, det vill säga utan klackar.
 3. Var konsekvent i din storlek på rubriker och mellanrubriker. En bra storlek på huvudrubrik är på en A4 24 – 32. En mellanrubrik ligger förslagsvis på 16-24 p.
 4. Bestäm dig för ett typsnitt för brödtexten, det vill säga den löpande texten. Är det ett arbete som ska tryckas lämpar sig ett typsnitt med klackar såsom till exempel Garamond som jag använt i detta dokument. Ett vanligt ofta återkommande typsnitt för skolarbeten är Times new roman. Brödtexten bör ligga mellan 12-14 p.
 5. Se över alla marginaler så de är snygga.
 6. Viktiga begrepp och kärninnehåll kan bilda mellanrubriker
 7. Styckeindela så du underlättar läsningen.
 8. Är det ett längre arbete kan du infoga sidnummer, försättsblad och innehållsförteckning.
 9. Infoga du bilder se till att du följer upphovsrätten.
 10. Inte för långa rader då det försvårar läsningen. Se över din marginalinställning.
 11. Fler punkter ….. kom gärna med idéer

 

Kvalitetsutveckla dina arbeten :

Korrekturläs texten

I inlägget Redigera din text kan du fördjupa dig i betydelsen av textredigering och korrekturläsning.

Utveckla dina svar

I Inlägget Utveckla dina svar samt Utförliga svar och analys kan du läsa om hur du kan få bredd och djup i dina arbeten.

Källor och källkritik

I inlägget Källor och källkritik kan du läsa om hur man arbetar med källor i sina arbeten.

Så till bilden då över hur ett arbete kan se ut inspirerat av detta inlägg.

Microsoft Word - Dokument1