Studiebesök och gästföreläsning, Det fria ordets hus, Växjö

Studiebesök och gästföreläsning, Det fria ordets hus Växjö. I kursen medier, samhälle och kommunikation arbetar vi just nu med två av våra grundlagar: tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Det blir både teoretiska som praktiska moment. Sedan ett par år tillbaka brukar jag också i samband med dessa moment lägga in ett studiebesök i Det fria ordets hus i Växjö.

Veckan som gick besökte jag tillsammans med en engagerad elevgrupp Det fria ordets hus. Nahide Arabadji som är verksamhetsutvecklare tog emot oss. Hon berättade med flera konkreta exempel från verkligheten om betydelsen av yttrandefrihet och de möjligheter, men framförallt det ansvar grundlagarna för med sig. Ansvarsfrågan kopplade hon med flera konkreta fall också till de sociala medierna.

Nahidefriaordetshus

Nahide Arabadji är tillsammans med Joakim Granlund verksamhetsutvecklare för Det Fria ordets hus. Foto: Elisabeth Jönsson

Om Det fria ordets hus

Småland har ett rikt kulturarv. Författare som Pär Lagerkvist, Vilhem Moberg och Elin Wägner har sin hemvist i landskapet. Idag finns flera aktiva författare i regionen. ”Med Det fria ordets hus förenas det småländska arvet och yttrandefrihetkampen idag, för alla medborgares rätt att göra sin röst hörd- i Småland och i världen.” Läs mer om Det fria ordets hus via Växjö kommuns hemsida.

Växjö är också fristad för förföljda författare, musiker, konstnärer med flera. Huvudansvarig för att koordinera arbetet med Växjö som fristad är just den verksamhet som utgår från Det fria ordets hus, läs mer om fristad Växjö via Växjö kommuns hemsida.

disp-villan-sommar2

Det fria ordets hus i Växjö, beläget intill Kulturskolan, Ringsbergskullen. Foto: Foto:ww.mynewsdesk.com/se/vaxjo_kommun/images/det-fria-ordets-hus-294256