Public service

Public service. I kursen Medier,samhälle och kommunikation studerar vi närmre hur olika ägarförhållanden kan tänkas påverka innehållet i de medier som vi konsumerar.

Via hemsidan för Myndigheten för press, radio och TV kan du läsa mer om den särställning på medieområdet och det samhällsansvar Sveriges television (SVT), Sveriges radio (SR) och Utbildningsradion (UR) har. Via sidan kan du också närmare studera hur verksamheten finansieras och hur ägarförhållandena ser ut. Vidare finns information om vad som gäller för reklam och sponsring via public service kanalerna.

Sveriges radio och public service

Sveriges radio
Bildcollage skapat utifrån bilder i samband med studiebesök Sveriges radio i Växjö. Foto: Elisabeth Jönsson

I samband med ett studiebesök nu i vår på Sveriges radio i Växjö fick du som elev möjlighet att ta del av hur Sveriges radio Kronoberg arbetar. Vi har under en längre tid arbetat med de grundlagar och etiska regler som styr journalistens arbete och dessa togs också upp i samband med besöket på SR. Källkritik var ett annat område som togs upp.

Läs mer om källkritik

Läs mer om pressetiska regler, Allmänhetens pressombudsman

Läs mer om tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen via inlägget Vi har åsikts- och yttrandefrihet. Hur fungerar det egentligen? Vad gäller?

Publiv service finns i länder med demokrati som exempelvis Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna, Tyskland, Italien, Frankrike och Spanien.

För dig som vill läsa mer om  Sveriges radio och public service via SR:s hemsida

För dig som vill läsa mer om Sveriges television och public service via SVT:s hemsida.

För dig som vill läsa mer om Utbildningsradion via UR:s hemsida.

I något kommande inlägg framöver kommer jag att belysera det privata ägandet.