Utställning om propaganda, Utvandrarnas hus

Utställning om propaganda, Utvandrarnas hus. Under ledning av Håkan Nordmark har två elevgrupper haft möjlighet att ta del av en utställning om propaganda. Utställningen är framtagen av Forum för levande historia.

propagandaforumhistoria

Bild från utställningen ”Risk för propaganda” framtagen av Forum för levande historia.

Visningen inleddes med att vi fick ta del av hur ”det goda samhället” genom propaganda i olika former framställdes i dåvarande Sovjetunionen och Nazityskland. I grupper reflekterade vi över olika verktyg  som regimerna använde sig av för att styra medborgarna i en viss riktning. Det blev också reflektioner över om det går att finna liknande exempel i vår omvärld idag. Frågan om reklamens roll belystes samt värdet av att vara källkritisk.

Vidare lyftes begreppet filterbubbla för att belysa den påverkan algoritmer har för det vi får se i våra flöden till exempel på sociala medier.

Läs mer om utställningen via hemsidan för Forum för levande historia

Läs mer om källkritik, Uppge dina källor, viktigt för trovärdigheten

Är det jag läser verkligen sant?

Dagens definition av propaganda – att sälja in en idé eller övertygelse till exempel inom politik med hjälp av retorik via olika medier

Definition av reklam – att sälja in en vara eller tjänst från ett företag eller annan organisation med hjälp av retorik via olika medier

Bilden nedan visar olika ”knep” man ofta använder sig av inom propaganda, men också i till exempel reklamens värld när man arbetar med att övertyga sin publik.

propagandautstforumlevandehistoria

Bild ur utställningen ”Risk för propaganda” framtagen av Forum för levande historia.