Kunskap frigör!

Kunskap frigör! När jag skriver detta är det en av årets kanske vackraste månader.  Trädens grönska skiftar i nyanser på ett mirakulöst sätt. Samtidigt är det en tid då vi som befinner oss i skolans värld har mycket att göra. Som elev handlar det om att prestera och leverera uppgifter, som lärare om att läsa, lyssna, bedöma och sätta betyg. Någonstans där framme hägrar friheten!

Jag funderar ofta på begrepp som elev- och kunskapssyn. Oavsett vad jag tycker om mätande eller betygsystem ska jag i min professionalitet ledsaga mina elever i mål, i slutänden sätta betyg.

Vad symboliserar och mäter egentligen ett betyg? Det kan vara en viktig fråga att ställa sig själv emellanåt. Som lärare vill jag med ömhet ta vara på törsten efter att lära sig nytt och mer. Det är en ansvarsfull, mäktig, ofta rolig, men också svår uppgift.

Om jag emellertid ser kunskapssökandet som en process, likt en väg utan tydligt slut, en resa vilken pågår under hela livet, händer något. Då vidgas blicken, blir mer öppen. Så vill jag tro och se på kunskap. Kunskap kan omvandla, bilda och i bästa fall frigöra mina elever till att bli kritiskt tänkande och självständiga människor på deras resa ut i livet.

Jag ser det så. Kunskap frigör!

jumping woman
Foto: CCO-licens,pixnio.com