Kvalitetsgranska dina skolarbeten

Innan du lämnar in dina skolarbeten är det viktigt att du kvalitetsgranskar dina arbeten. Att utveckla förmåga till djup, innehåll och kvalitet i sina åtaganden är ett arbete som pågår under hela livet. Vad som definieras som kvalitet beror givetvis också på karaktären för de ämnen som du studerar.

I  PDF:en Kvalitetsgranska dina skolarbeten kan du ta del av vad jag utifrån min lärarerfarenhet, kunskapsbas och Skolverkets kriterier bedömer är just kvalitet. Innehållet i denna PDF bygger på inlägg författade och publicerade på denna sida Jag vill veta mer! Med nyfikenhet blir allt så mycket roligare 

kvalitetsgranska
I PDF:en ”Kvalitetsgranska dina skolarbeten” får du konkreta tips på hur du kan arbeta.

 Varför bli skicklig?

Ju mer du fördjupar, förädlar och förfinar dina arbeten desto skickligare blir du. Ju mer du lär dig att nyansera desto öppnare, men också säkrare kan du bli som människa. Detta kan i sin tur färga din livshållning och prägla ditt möte med andra människor och det innehåll ditt liv får. Det fina är att du aldrig blir färdig.

Kunskap är inte något du stoppar i en box för att sedan vara klar. Kunskapen lever i dialog, i skiktet mellan de människor du möter och de olika erfarenheter och intryck du får under livets gång. Låt aldrig processen stanna av, men vila emellanåt.

Grunden för ett demokratiskt och mänskligt samhälle börjar hos oss var och en, hos just dig. Vi bär alla var och en efter förmåga ett ansvar för kvalitén genom våra val och handlingar. Låt kunskapen frigöra dig och tillåt dig växa som människa. Och glöm inte lyssna, men sluta aldrig tänka själv.

Varmt lycka till med din kvalitetsgranskning av dina skolarbeten!

Elisabeth Jönsson