Skriva källförteckning

Skriva källförteckning. I slutet av olika uppgifter ska man alltid bifoga en källförteckning. Det kan vara så att läsaren av din text vill fördjupa sig ytterligare i det du har skrivit. Läsaren kanske också vill kolla upp om det du skriver verkligen stämmer. 

Hur gör man då en källförteckning?

Hur du anger dina källor beror på var du hämtat dina uppgifter. Jag tar i detta inlägg upp de vanligaste källorna och hur man kan ange dem. Jag publicerar också konkreta exempel.

Litteratur

Jönsson, Elisabeth (2016). Mer Människa: tankar om livet och den tid vi lever i. Växjö: Liv och Tanke Förlag

Har du en bok som källa anger du författarens efternamn och förnamn. Bokens utgivningsår anger du inom parentes, bokens titel skriver du med kursiv stil därefter anger du tryckort och förlag. I detta exempel har jag använt en av mina egna böcker.

Tidningar 

Svensson, Ella (2018) Maten vi äter 2018.  Dagens Nyheter, 2018-11-13

För tidningar anger du författarens efternamn, förnamn, utgivningsår inom parentes, artikelns titel. Tidningens namn anger du med med kursiv stil  därefter utgivningsdag för artikeln. Exemplet under tidningar ovan har jag hittat på, men du kan ha det som en mall.

Internetkällor

Jagvillvetamer.com, Skriva källförteckning,  hämtad 2018-11-13 från https://jagvillvetamer.com

Du anger webbsida, artikelns titel med kursiv stil, datum då du besökte sidan och hämtade faktan samt webbadressen. När du anger en källa från internet anger du inte när publiceringen skett utan när du hämtade informationen. Det beror på att sidor på nätet uppdateras regelbundet. I exemplet ovan så har jag detta inlägg som exempel.

Filmer, radio, tv, datorprogram med mera

Dessa källor arbetar du med på samma sätt som med artiklar i dagstidningar. Du behöver tänka till lite extra när det kommer till att uppge manusförfattare och producent. För radioprogram är det producenten som anges som upphovskvinna/man. Detsamma gäller för podradio. Gå också gärna in på en sida som jag tycker är mycket fin och välgjord som behandlar ämnet på ett bra sätt Prefix.nu

Det finns andra källor såklart än de jag uppgett här. Vill du fördjupa dig ytterligare rekommenderar jag till exempel boken Referera reflekterande av Martin G. Eriksson. Det är bland andra denna bok jag också använt mig av när jag skrivit detta inlägg.

Det finns överlag flera sidor på nätet som tar upp detta med att skriva källförteckning. För mig som lärare är det viktigt att du är noga med dina källor. Att ha en källförteckning med i slutet av ett arbete är en viktig grund.

 

Källor för detta inlägg:

Hemsidan https://www.prefix.nu/att-skriva-kallhanvisning.html, senast hämtad 2018-11-13

Källa: Eriksson, M.G (2009). Referera reflekterande. Konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna. Lund: Studentlitteratur

 

 

En kommentar

Kommentarer är stängda.