Referera reflekterande i dina uppgifter

Referera reflekterande i dina uppgifter. När du arbetar med en uppgift där du dels ska förmedla fakta från till exempel en hemsida eller en bok, men också delge dina egna tankar om ämnet måste läsaren tydligt få se vad som är fakta och värderingar. (Läs mer om fakta och värderingar)

Detta ska du göra löpande i dina analyser och reflektioner. Det finns olika sätt att göra detta på. Jag anger i detta inlägg ett system som jag tänker kan fungera för dig.

Om du hänvisar till text och fakta i en bok eller på en hemsida

Om du, när du skriver, hänvisar till en annan text skriver du helt enkelt skribentens efternamn och år för publicering inom parentes. Tänk som så att varje gång du använder uppgifter från en ny källa ska du hänvisa till detta i din text. Det är viktigt att du är tydlig med detta så det inte uppstår några missförstånd.

Det finns en hel del skrivet om hur man rent konkret kan gå tillväga för att referera reflekterande. En sida att besöka kan vara SLU. se / Referera i text enligt Harvard

Glöm inte heller att det i slutet av dina uppgifter ska finnas en fullständig källförteckning,läs mer om det i inlägget Skriva källförteckning

Bra för dig som vill skriva utförliga och innehållsrika svar är också inläggen Utveckla dina svar och Utförliga svar och analys.