Vad är plagiat?

Vad är plagiat? Vad innebär egentligen plagiat och vilka konsekvenser kan det få?

Att direkt skriva av eller kopiera någon annans verk är att plagiera. Det är att betrakta som stöld. Så om du använder någon annans bild och/eller texter och uppger att det är dina då begår du en kriminell handling.

Så lär dig upphovsrättslagen och hur man göra för att arbeta med källor.