Att vara en pedagogisk ledare

Att vara en pedagogisk ledare. 

Med lärandet i fokus

Min ambition är att emellanåt också skriva inlägg som inspirerar och ger kunskaper om att leda med lärandet i fokus. Dessa inlägg riktar sig till dig som verkar som pedagogisk ledare. Läs mer om sidan Jag vill veta mer.

Några inlägg som belyser min inställning till den lärande människan finner du länkar till redan nu under sidan inspiration och motivation

Lärandet tar form

Jag har arbetat med utbildning i skiftande sammanhang och på olika nivåer i mer än trettio år. De som står mig närmast hjärtat är fortfarande barnen och ungdomarna och möten med dem. Här lever ännu äktheten och nyfikenheten, rufsig och oformad i ett prövande sökande efter hur saker och ting förhåller sig i världen (min livsinställning, www.elisabethjonsson.se).

kirkegaard

Att ledsaga den unga människan kräver såväl lyhördhet som en fast hand. Den pedagogiska ledaren bär ett betydande ansvar på sina axlar. Hen har också att förhålla sig till en komplex omvärld.

Jag hoppas du som verkar i skolans värld eller i andra pedagogiska sammanhang kan finna ett och annat guldkorn på Jag vill veta mer. Sidan riktar sig fortsättningsvis också till mina kära elever, såväl nuvarande som tidigare.

Livets kretslopp formar oss

Då och då händer det att före detta elever blivit kollegor eller samarbetspartners. Livet är ett kretslopp där kunskapen ständigt omformas och söker sig olika vägar. Vi lär oss ständigt, av dem som är yngre, äldre, kommer från andra länder och kulturer, har annan bakgrund än den vi själva har.

Den största konsten är praktiken

Angelägna frågor att ställa sig själv under lärandeprocessen kan vara: hur vill jag använda den kunskap jag lär mig? Var står jag själv i förhållande till den och varför tycker jag som jag gör? Vi har alla ett ansvar för hur vi är mot varandra. Den allra största konsten är praktiken. Det är i handlingen som kunskapen blir synlig.

Med önskan om en trevlig sommar!

Elisabeth