Pygmalion och Rosenthaleffekten

Pygmalioneffekten. Har du hört talas om den? Kallas också Rosenthaleffekten och handlar om hur våra förväntningar på det vi gör och som vi har på oss själva och andra förvandlas till en självuppfyllande profetia, det vill säga blir till verklighet.

Pygmalioneffekten

Uttrycket härstammar från en berättelse från den grekiska mytologin. Skulptören Pygmalion skapade en skulptur efter sina egna förutsättningar. Han blev så förtjust i det han skapade att skulpturen kom till liv.

Rosenthaleffekten

Också här talar vi om förväntningar. Tror vi att någon kan göra något bra (och vice/versa) så blir det ofta så. Rosenthal genomförde ett test på en skola som varken hade med intelligens eller skolarbete att göra. Det handlade istället om vilka förväntningar lärarna hade på sina elever. Läs mer om Rosenthaleffekten och studien via bland andra Pedagog Örebro.

Detta för naturligt in mina tankar på bemötande och människosyn.

Att reflektera över på egen hand:

  • I vilka sammanhang känner du att du utvecklas? Vad beror det på?
  • Finns det personer i ditt liv som bidragit till att du växt som människa? Vilka egenskaper var det hos de personerna som bidrog till det?

Bilden i detta inlägg hämtad från Canva,

För dig som vill läsa mer om inspiration och motivation finns fler inlägg på sidan inspiration och motivation.