Välja typsnitt

Välja typsnitt. Ja, vilket typsnitt ska jag välja och har mitt val egentligen så stor betydelse? Ja, det har det faktiskt. Det handlar om hur du vill att mottagaren ska uppfatta ditt arbete. Det är också viktigt, inte minst om du skriver längre texter, att det du skriver blir lättare att läsa. Här brukar man tala om typsnittets läsbarhet.

Typsnitt är kommunikation

Photo by Mikael Blomkvist on Pexels.com

Längst ned i detta inlägg bifogar jag länktips att surfa in på för att fördjupa dig ytterligare.

Målgrupp Som alltid när vi ska utforma något som riktar sig till någon annan behöver vi tänka på vem eller vilka det är vi vänder oss till. Vi tar ju lättare till oss innehåll som vi känner förtroende för och känner igen på något sätt. Så lär känna din målgrupp är första steget.

Syfte Du bör också fråga dig vad du har för syfte med texten. Vill du till exempel informera, sälja, underhålla etc? Det finns en mängd olika typsnitt att välja på och de passar olika bra för olika sammanhang?

Media Var ditt arbete ska synas är också en viktig parameter. Det är till exempel skillnad på om du ska trycka en bok, göra en affisch eller publicera på datorn.

Förhandskrav Idag har de flesta företag en så kallad grafisk profil. I den grafiska profilen står tydligt angett vilka typsnitt företaget ska använda. Att hålla sig till den grafiska profilen är viktigt för den bild som företaget vill visa för sin omvärld, varumärket. Skriver du ett skolarbete får du ofta också instruktioner för vilka typsnitt du ska använda, storlek (grad) med mera. Det är viktigt att du följer dessa.

Samspel Typsnittet behöver också samspela med övriga grafiska element såsom färg, form och bilder.

Klicka ör att ta del av tidigare inlägg om grafisk formgivning.

Lär dig mer om typsnitt redan nu.