Har du koll på ditt mindset?

Har du koll på ditt mindset? Det vill säga är du medveten om hur du tänker om din och andras förmåga? Föds man med en talang eller går den att öva upp? Ja, det är intressanta frågor. Vad tänker du? Har du ett statiskt eller dynamiskt mindset eller kanske både och?

Jag har nyligen läst boken Mindset- du blir vad du tänker av psykologiprofessorn Carol S. Dweck. Boken handlar, enkelt sammanfattat om hur vi ser på begåvning, olika förmågor och intelligens. Den synen kan i sin tur påverka hur vi ser på möjligheten att lära oss nya saker.

Jag har i ett tidigare inlägg skrivit om Rosenthal- eller Pygmalioneffekten som den också kallas. Ett inlägg som även det berör hur vår inställning eller våra förutfattade meningar kan påverka vårt eget och andras lärande.

Som elev och som lärare anser jag av erfarenhet att något av det mest grundläggande för att lyckas med att lära sig något är synen på sig själv och sitt eget lärande. Och det är här begreppet mindset kommer in. Hur ser du på din egen och andras begåvning och förmåga till att lära sig? Vill du veta mer på nätet om mindset rekommenderar jag förutom boken Neuroforums inlägg om just mindset.